Giai điệu thao trường được phát sóng ngày 09/10/2018 sẽ mang lại không khí vui tươi cho toàn thể các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 Quân đoàn 2.