Thành phố Hà Nội, hôm nay tổ chức diễn tập thực binh xử lý một số vấn đề an ninh. Đến dự buổi diễn tập có đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng.