Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Uỷ ban nhân dân thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn.