Hà Nội khuyến cáo người dân không nên gửi đồ vào cho người cách ly, bởi đây cũng là một nguồn lây lan khó kiểm soát.