UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định cho trẻ tiểu học và lớp 6 ở 12 quận nội thành trở lại trường từ 21/2.