Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông có chỉ đạo kiểm tra, làm rõ tình trạng xe khách "diễu phố", "lập" bến lậu trên toàn địa bàn TP. Hà Nội mà các cơ quan báo chí đã phản ánh.