Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự quốc phòng.