Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nửa cuối tháng 5 này, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ của nước ta, có khả năng chấm dứt.