Trong chương trình "Hát vì yêu" là một câu chuyện rất riêng tư của Thiếu úy Đỗ Trí Đức, Chuyên ngành thông tin, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội với những suy nghĩ, những cảm xúc rất đời. Cái khác biệt, có chăng là những ngăn cách vô hình đã khiến chúng ta không dám thể hiện tình cảm với người mình yêu thương. Vậy thì, hãy để âm nhạc giúp ta làm điều đó. Nếu có yêu thương, hãy đừng giữ mãi ở trong lòng.