Cùng đến với những hoạt động nổi bật trong công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 4:

- Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 tăng cường huấn luyện cơ động, thực hành bắn lái.

- Lữ đoàn Phòng không 283 bảo vệ bình yên bầu trời quê Bác.

- Hiệu quả từ các mô hình xóa đói, giảm nghèo.