Trong phần 1 của seri "Họ làm chúng như thế nào", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu cách những người lính cứu hỏa thực hiện thành công việc dập tắt một đám cháy rừng, quá trình đào tạo phi hành gia trong môi trường không trọng lượng ở dưới mặt đất hay làm thế nào để loại bỏ các chất độc hại từ khói xe hơi.