Hoa Kỳ đã chuẩn bị để dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Iran để tuân thủ trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bao gồm những biện pháp trừng phạt không phù hợp với Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Đây là thông tin được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố ngày hôm qua, nhưng không nói rõ thêm chi tiết.