Tháng 10,  Hà Nội đón chào ngày giải phóng Thủ đô trong không khí của mùa thu với muôn màu hoa khoe sắc. 63 năm kể từ ngày lịch sử ấy, Thủ đô Hà Nội ngày càng thêm phát triển bởi công sức của bao thế hệ cùng chung tay xây dựng. Góp phần vào dòng chảy đó, có những cựu chiến binh của thành phố, đóng góp cho cộng đồng và xã hội trên những lịnh vực khác nhau. Họ dùng cả phần đời còn lại của mình để tô thắm thêm cho bức tranh Thủ đô ngày càng giàu đẹp.