Ai đã từng đến với nhà giàn vào những ngày giáp Tết mới thực sự cảm nhận được nỗi niềm của những người lính đón xuân trên sóng gió biển khơi, mới thực sự cảm nhận được tình cảm đông đầy của nhân dân cả nước với biển đảo Tổ quốc thân yêu.