Sáng ngày 10/07, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng,  Bộ Tổng Tham mưu,  Tổng cục Chính trị; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.