Trong số trước của chuyên mục Hộp thư Truyền hình, chúng tôi đã giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả về Luật Nghĩa vụ quân sự và những điểm mới trong công tác tuyển quân. Song đến nay, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều thư và điện thoại liên quan tới vấn đề này. Và để tiếp tục giải đáp thư của quý vị và các đồng chí, chương trình Hộp thư Truyền hình - Số 294 đã mời đến trường quay Đại tá Nguyễn Quốc Hải - Phó Trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu.