Mời quý vị và bạn cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 1 để đến với Huế và thơ.