Hàng triệu cử tri Iran sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 để lựa chọn ra những người đại diện cho họ tại cơ quan lập pháp tối cao với 290 ghế này, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều thách thức về kinh tế và ngoại giao.