Thôn Xí Thoại thuộc xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên là làng văn hóa của đồng bào Ba Na. Đến đây, bạn chắc chắn sẽ ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của một vùng đất thanh bình, con người hiền hòa, núi non trùng điệp. Vùng đất núi thiêng, rừng sâu này còn là lãnh địa của những giá trị văn hóa đặc sắc, sự rung cảm đặc biệt với âm nhạc là nền tảng để nơi này được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia về nghệ thuật biểu diễn "trống đôi", "cồng ba", "chiêng năm".  "Trống đôi", "cồng ba", "chiêng năm" có một vị trí, ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần đối với đồng bào Ba Na và Chăm H'Rai ở thôn Xí Thoại nói riêng và cộng đồng người dân tộc thiểu số nói chung ở Phú Yên.