Năm 2020, được sinh hoạt và làm việc trong "ngôi nhà mới" với nhiều hạng mục công trình như nhà làm việc, nhà ở, hệ thống kho vũ khí trang bị kỹ thuật, xe máy công binh được đầu tư khang trang, sạch đẹp là một niềm vui lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 239, Binh chủng Công binh. Cùng với quy hoạch, đơn vị đã tổ chức vận hành, sử dụng doanh trại hợp lý, nhằm khai thác hiệu quả công năng, tính năng của tất cả các hệ thống. Duy trì nền nếp xanh, sạch, đẹp từ doanh trại chính là một trong những điểm nhấn về công tác xây dựng chính quy ở Lữ đoàn 239 thời gian qua.