Hôm nay, 17/10/2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022 để phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (từ ngày 17/10 - 18/11/2022), nhằm hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.