Đối diện với 2 loại ung thư, ung thư tuyến giáp và ung thư vú nhưng Giảng viên, Đại úy Đinh Thị Hương đã kiên cường chiến đấu và chiến thắng số phận và quay lại với giảng đường.