Chiều ngày 27/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.