Bộ Công an cho biết, với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”, trong tháng 3 vừa qua, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt làm xong hơn 15 triệu căn cước công dân gắn chíp.