Phóng sự ảnh - Số 2864: Lễ rước nước trên sông Hồng ở hội Đình Chèm.