Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn; áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh; chủ động tìm kiếm việc làm, bởi vậy Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19, giảm thiểu được nguy cơ đứt gãy nhịp độ thi công các dự án, giữ vững ổn định đơn vị và có nhiều đóng góp tích cực cùng các địa phương trong phòng, chống dịch Covid.