Cùng với một số Bộ luật khác, Luật Quân nhân Chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức Quốc phòng sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay 1/7/2016. Với 7 chương, 52 điều, Luật quy định đầy đủ về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; vị trí, chức năng và các chế độ chính sách của Quân nhân Chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức Quốc phòng. 

Trong đó có một số quy định đáng chú ý như: Hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm: Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp: nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi. Quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ và tự nguyện, nếu quân đội có nhu cầu thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 05 năm. Chiến đấu viên thực hiện nhiệm vụ khi đủ 40 tuổi thì được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu. Cũng theo Luật, hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân và viên chức quốc phòng được điều chỉnh: Nam đủ 60 tuổi và Nữ đủ 55 tuổi.