Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Nhận diện sự thật - "Mãi trọn niềm tin với Đảng" được phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam ngày 17/12/2021.