Từ sau thất bại trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, quân đội Pháp đã không thực hiện được ý đồ "đánh nhanh, thắng nhanh" cũng như không tiêu diệt được đầu não kháng chiến của ta. Nhưng sau đó, chúng đã nhanh chóng thiết lập vành đai thép với trên 40 đồn bốt án ngữ dày đặc suốt dọc đường số 4. Tình thế chiến trường Đông Dương trở nên phức tạp hơn khi Mỹ từng bước can thiệp sâu vào những chuyến hàng viện trợ cho Pháp. Thế cục cuộc cờ đang dần thay đổi buộc Pháp phải có những nước cờ mới. Bên cạnh việc mở rộng quyền hạn cho Ngụy quyền theo đề nghị của Mỹ, Pháp cũng tăng cường các thủ đoạn để đối phó với các hoạt động tình báo của ta. Những gì diễn ra suốt năm 1948 và đầu năm 1949 cho thấy những thủ đoạn này của Pháp đã gây cho nội bộ ta không ít khó khăn. Nhưng những khó khăn đó lại trở thành thách thức để cơ quan tình báo quân sự non trẻ của ta tôi luyện và phát triển.