Lập nghiệp trên vùng đất Tây Nguyên, trăn trở cùng người nông dân về nỗi lo được mùa - mất giá, được giá - mất mùa và vấn đề giải cứu nông sản, cựu chiến binh Phạm Việt Hùng đã tìm hướng đi mới, góp phần tăng giá trị kinh tế và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản ở địa phương, đem lại màu xanh tươi mới trên mảnh đất Tây Nguyên. Đúng như câu nói "Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong", câu chuyện về cựu chiến binh Phạm Việt Hùng thêm một lần nữa khẳng định ý chí, bản lĩnh vững vàng của mỗi người lính, bằng nghị lực kiên cường đã "hiện thực hóa" giấc mơ của mình trên quê hương thứ hai.