Hòa bình lập lại, trở lại chiến trường xưa, những chiến sĩ tăng cường Thủ đô Hà Nội bồi hồi nhớ về những ngày bắt đầu lên đường bước vào cuộc chiến khốc liệt của đất nước. Ký ước về một thời máu lửa ùa về nguyên vẹn, họ trở về chiến trường xưa để tự chạm tay vào quá khứ, để tưởng nhớ lại miền ký ức hào hoa của cuộc đời. Tâm niệm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến đã được nhưng con người sinh ra tại nơi đây hun đúc lên ý chí kiên cường, sức mạnh trí tuệ, góp phần ghi dấu của người Hà Nội vào những chiến công chói lọi của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.