Hà Nội là bức tranh nhiều mảng màu, và đối với những người mưu sinh ở Hà Nội, họ luôn nhìn thấy cơ hội và niềm hi vọng có một cuộc sống tốt hơn. Hà Nội mang đến cho họ cơ hội việc làm và thu nhập. Hàng ngày, họ rong ruổi khắp các ngõ phố, vì thế những trải nghiệm của họ ở Hà Nội dường như thật phong phú.