Sáng ngày 17/03, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến, giáo dục pháp luật ( từ năm 2013 đến năm 2023) và sơ kết hơn 1 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.