Phóng sự ảnh - Số 1443: "Nét xưa Tuệ Thành hội quán".