Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những hoạt động đặc sắc về ngày hội biên phòng toàn dân được tổ chức tại các tỉnh, thành trên cả nước, góp phần lan tỏa tình yêu, trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.