Nhắc tới bài chòi là nhắc đến một loại hình văn hóa đặc trưng của người dân miền Nam Trung Bộ nói chung và đặc biệt là ngườ dân Phú Yên nói riêng. Năm 2014 bài chòi Phú Yên đã được công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia" , nhưng cũng giống như không ít những loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống khác, bài chòi đã và đang phải đối mặt với nguy cơ bị mai một. Lặng lòng với nghệ thuật truyền thống, vẫn còn không ít người đang nỗ lực cố gắng lưu giữ và phát triển những làn điệu, thanh âm mà cha ông để lại cũng như đưa hơi thở của cuộc sống mới vào những giai điệu cổ, đem lại sức sống cho dân ca quê mình. Đó chính là câu chuyện về người con xứ Nẫu - người vẫn đang miệt mài giữ lửa cho những điệu bài chòi của quê hương.