Mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ với người đạo diễn lấy nước mắt khán giả bằng những thước phim rất đời trong chương trình 8 Phim.