102 tuổi, hơn nửa cuộc đời mẹ ngồi ngóng trông con trai trở về. Con của mẹ, Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sở, hy sinh vào mùa lúa chín năm ấy. 50 năm qua là quãng thời gian khắc khoải, đợi chờ. Mong ước cháy bỏng cuối đời của mẹ, là đưa hài cốt con trai trở về quê hương.