Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết, chia rẽ Đảng với nhân dân rồi phủ nhận những thành quả mà dân tộc ta đã và đang đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là những thủ đoạn không mới nhưng hết sức nguy hiểm của các thế lực thù đich và phản động. Vậy những thủ đoạn đó là gì? Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ trò truyện với Tiến sĩ Cao Đức Thái – chuyên gia cao cấp nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người. Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để hiểu rõ thêm về vấn đề này.