Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức diễn tập Chỉ huy - Cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và thực địa gắn với huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Năm nay lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục có nhiều đổi mới về tổ chức và phương pháp điều hành, thực hành diễn tập. Các đơn vị đã đưa vào nhiều nội dung mới thử thách bộ đội, bảo đảm cho diễn tập sát điều kiện thực tế, phù hợp với khả năng hiệp đồng tác chiến bảo vệ khu vực phòng thủ của thành phố.