Phóng sự ảnh - Số 1990: Nhịp sống nơi địa đầu Tổ quốc.