Ngày 23/5/1946, trong  buổi Lễ Khai giảng khóa I Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự, căn dặn và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng "Trung với nước, hiếu với dân"  cho nhà trường.  6 chữ vàng ấy đã trở thành tôn chỉ, mục tiêu lý tưởng để mỗi cán bộ giảng viên, học viên trường Võ bị Trần Quốc Tuấn vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.