Nội dung thi nhảy dân vũ mang tới nhiều thông điệp ca ngợi vẻ đẹp của nữ quân nhân thời đại mới tại Liên hoan thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội 2022.