USS Card là một tàu sân bay hộ tống thuộc lớp Bogue của Hải quân Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. USS card nổi bật trong vai trò mang máy bay chống tàu ngầm đối phương. Sau khi chiến tranh kết thúc, đang khi trong lực lượng dự bị, nó được xếp lại lớp thành một tàu sân bay trực thăng hộ tống, rồi như một tàu sân bay tiện ích dùng để vận chuyển trang thiết bị của Mỹ. Năm 1964 USNS card nhận nhiệm vụ tham gia vận chuyển máy bay và thiết bị quân sự Mỹ đến Việt Nam khi neo đậu ở Cảng Sài Gòn năm 1964 để bốc dỡ vũ khí. USNS card đã bị Biệt động Sài Gòn đánh chìm. Đây có lẽ là một chiến công không thể nào quên đối với người anh hùng Lâm Sơn Náo, người chiến sĩ dũng cảm của Đội Biệt động 65 (Biệt Động Sài Gòn) đã đánh chìm tàu Mỹ. Ông là một trong những hạt giống nòng cốt thực hiện những nhiệm vụ cảm tử, cũng là nhân chứng duy nhất và cuối cùng, một người anh hùng luôn sống mãi với kỷ niệm không thể nào phai về chiến công của 54 năm trước.