Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về nội soi van tim, một kỹ thuật đầu ngành trong can thiệp tim mạch.