Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trước hết phải xây dựng địa bàn vững mạnh, cải thiện đời sống người dân nên trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giúp bà con nhân dân xóa đói giảm nghèo. Nông thôn mới không còn là khái niệm xa vời mà đã và đang hiện hữu bằng sự thay da đổi thịt trên khắp các tuyến biên giới xứ Thanh.