“Nước sạch cho em” là một hoạt động đang được đẩy mạnh triển khai trên tuyến biên giới tỉnh Nghệ An. Chỉ trong hơn 1 tháng qua, hàng chục chiếc giếng khoan đã được đưa vào sử dụng, góp phần bảo đảm nước sinh hoạt cho hàng ngàn học sinh tại nhiều trường học trên địa bàn biên giới thuộc các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn. Tới thời điểm này, cô trò tại nhiều điểm trường đã không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt trong những ngày nắng nóng cao điểm ở miền Trung.