Bản tin Trưa ngày 04/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Cầu truyền hình "Ánh sáng niềm tin".

- Quân đội tích cực triển khai các hoạt động vì người nghèo.

- 426 người tử vong do virus corona.