Nước ta có đường bờ biển trải dài trên 3000 km với nhiều huyện đảo và xã đảo tạo thành khu vực đặc quyền kinh tế trên vùng lãnh hải và thềm lục địa trải dài từ Bắc xuống Nam. Hiện nay, số người làm việc trong các ngành kinh tế biển cũng như trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh ước tính trên 3,5 triệu người, do đó, có một đòi hỏi khách quan về việc làm sao có thể đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ cũng như người lao động trên biển. Công tác đảm bảo y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ và những người dân sinh sống trên biển đã được Đảng, nhà nước và Cục Quân y, Bộ Quốc phòng quan tâm chú trọng, trong đó có Bệnh viện Quân y 175, là một trong những đơn vị tiên phong đầu tiên chú trọng công tác này.