Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại nước bạn Lào, vào chiều qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm Đại đội Biên phòng 213 của QĐND Lào. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Văn-thoong Bút-tạ-vông, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào.